top of page

TERAPİ HİZMETLERİ

Psikolojik danışma ihtiyacı danışmaya gelen kişi ya da grubun problemlerine, kişi sayısına, gelişim durumuna göre farklılıklar göstermektedir. Bunun yanı sıra danışmanın terapi yaklaşımı terapinin asıl yönlendirici rolünü üstlenmektedir. Ben danışma sürecimde bilişsel davranışçı terapi ve şema terapi ağırlıklı olarak devam etmekteyim. Bununla birlikte çocuk, ergen ve yetişkinlerle farklı görüşme teknikleri aracılığıyla bireysel görüşmeler yapıyorum. Bunun yanı sıra eğitimini aldığım farklı psikolojik ölçüm araçlarını da kullanmaktayım. 

bottom of page